สินค้า น่าสนใจ

table120-39
โต๊ะทานข้าวกลม เก้าอี้ 6 ตัว
ราคาลดพิเศษ: 12,590.00 ฿

sak-sofa38
ชุดรับแขก
ราคาลดพิเศษ: 7,990.00 ฿

PNP Fairs เราเป็นร้านค้าที่ผลิดสินค้า จากไม้สัก เป็นการร่วมกลุ่มกัน เพื่อผลิตสินค้า เช่น ตู้ เตียง โต๊ะ ฯลฯ  เป็นธุุรกิจขนาดเล็ก เราจะผลิตสินค้าที่เมืองแพร่ 

หลังจากผลิดสืนค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจะทำการจัดส่งมาที่ PNP Fairs เพื่อจัดส่งให้กับลูกค้า ต่อไป

What do you think?

Send us feedback!